Δεν χρειάζεται να βγει. Δες το νερό και αν έχει γλιτσα στα τοιχώματα του παγουριου