Για πόσο ακόμα θα έχουμε τον mr november μέσα στον δεκέμβριο?