Οι επισκευές στον κινητήρα είναι από τις πιο δαπανηρές που μπορούν να πλήξουν έναν οδηγό. Σύμφωνα με τον Διευθύνωντα Σύμβουλο της Warranty Direct Duncan McClure, "οι βλάβες του κινητήρα είναι ο μεγαλύτερος φόβος για κάθε οδηγό, διότι μπορούν να οδηγήσουν σε αστρονομικό κόστος επισκευής, λόγω των ανταλλακτικών και των εργατοωρών που απαιτούνται. Ο αριθμός των βλαβών στον κινητήρα μπορεί να είναι χαμηλός σε σύγκριση με βλάβες σε άλλα μέρη του αυτοκινήτου όπως βλάβη στον άξονα ή στην ανάρτηση, απαιτεί όμως μεγάλο κόστος επισκευής"Στους παρακάτω πίνακες βλέπουμε τους 10 κατασκευαστές που φτιάχνουν τους πιο αναξιόπιστους και τους 10 αντίστοιχα που φτιάχνουν τους πιο αξιόπιστους κινητήρες σύμφωνα με τα στοιχεία της Warranty Direct


Οι κατασκευαστές με τους πιο αναξιόπιστους κινητήρες
Κατασκευαστής Συχνότητα αστοχίας κινητήρα
1. MG Rover 1 στους 13
2. Audi 1 στους 27
3. Mini 1 στους 40
4. Saab 1 στους 40
5. Vauxhall 1 στους 41
6. Peugeot 1 στους 44
7. BMW 1 στους 45
8. Renault 1 στους 46
9. Volkswagen 1 στους 52
10. Mitsubishi 1 στους 59

Οι κατασκευαστές με τους πιο αξιόπιστους κινητήρες


Κατασκευαστής Συχνότητα αστοχίας κινητήρα
1. Honda 1 στους 344
2. Toyota 1 στους 171
3. Mercedes-Benz 1 στους 119
4. Volvo 1 στους 111
5. Jaguar 1 στους 103
6. Lexus 1 στους 101
7. Fiat 1 στους 85
8. Ford 1 στους 80
9. Nissan 1 στους 76
10. Land Rover 1 στους 72


http://www.carblogger.gr/2013/01/blog-post.html