Ο υπουργός Υγείας και διαβεβαίωσε πως, όχι μόνο δεν έχει αλλάξει η εμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά φέτος, που σημειώθηκε έξαρση της ιλαράς, έγινε και ένα βήμα αυστηροποίησης, με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.
Σε νομοθετική ρύθμιση που θα εξουσιοδοτεί τον υπουργό Υγείας να επιβάλει αυστηρή τήρηση του εμβολιασμού σε περιόδους που σημειώνεται έξαρση νοσημάτων,
προσανατολίζεται η κυβέρνηση.