Έχει αντικαταστάσει κανείς το πανί της κουκούλας με custom-made?