Γνωρίζουμε τίποτα; καμιά λίστα ; όσοι βρίσκονται Χανιά που πάνε;